Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2022, 7

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Vastu võetud 28.10.2022 nr 85

Määrus kehtestatakse perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruses nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) konsulteerimine, hinnangute koostamine, projekteerimine, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumist hõlmav tugitegevus ning toetuse saamisega seotud teavitamine;”;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „ehitusprojekti” sõnaga „ülevaate”;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) ehitamise korral ülevaadet ehitusloa taotlemiseks taotleja poolt tehtud ja kavandatavatest tegevustest koos ajakava ning dokumentatsiooniga;”;

4) määrust täiendatakse 9. peatükiga järgmises sõnastuses:

9. peatükk
Määruse rakendamine

§ 31. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse 2022. a oktoobris vastu võetud muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2022. a.”.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json