Teksti suurus:

Veeteede Ameti teenistujate koosseis

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2010, 2

Veeteede Ameti teenistujate koosseis

Vastu võetud 22.11.2010 nr 99

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel.

§ 1.  Veeteede Ameti teenistujate koosseis

  (1) Veeteede Ameti koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 340.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ameti- ja abiteenistuskohad (välja arvatud peadirektori ametikoht) jaotatakse Veeteede Ameti põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ametikohtade ja abiteenistuskohtade nimetused ning vajadusel moodustatakse struktuuriüksuste koosseisus allüksused (allstruktuuriüksused).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määrus nr 47 „Veeteede Ameti teenistujate koosseis” (RTL 2008, 50, 701) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json