Teksti suurus:

Jahiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2015 otsus nr 700

Jahiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2015

Jahiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Keskkonnaametil on õigus kehtestada sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil ajavahemik, mille jooksul on lubatud metssigade laskmine seisva mootoriga mootor- ja maastikusõidukist, mootor- ja maastikusõidukit muul viisil kasutades ning kunstliku valgusallika abil.”;

2) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) püünisaeda.”;

3) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Püünisaeda on lubatud kasutada ainult metsseajahil sigade Aafrika katku leviku piiramise eesmärgil Keskkonnaameti määratud juhtudel.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

§ 331. Sigade Aafrika katku tunnustega metssea surmamine ja sellest teavitamine

(1) Sigade Aafrika katku ilmsete tunnustega metssea võib surmata jahiloata.

(2) Sigade Aafrika katku tunnustega metssea surmamisest tuleb viivitamata teatada piirkonda teenindama volitatud veterinaararstile või järelevalveametnikule. Kui sigade Aafrika katku tunnustega metssea surmamiseks puudus jahiluba, tuleb surmamisest viivitamata teatada ka Keskkonnainspektsioonile.”;

5) paragrahvi 40 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Keskkonnaametil on õigus riikliku loomatauditõrje komisjoni ettepanekul kehtestada sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil ajavahemik ja piirkond, mille jooksul ja kuhu jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa metssigade küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule.”.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json