Teksti suurus:

Põllumajandusministri 29. märtsi 2012. a määruse nr 32 „Kinnisasja omandamise loataotluse vorm” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 7

Põllumajandusministri 29. märtsi 2012. a määruse nr 32 „Kinnisasja omandamise loataotluse vorm” muutmine

Vastu võetud 27.11.2017 nr 77

Määrus kehtestatakse kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 29. märtsi 2012. a määruse nr 32 „Kinnisasja omandamise loataotluse vorm” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Kinnisasja omandamise loataotluse vorm

/otsingu_soovitused.json