Teksti suurus:

Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 16

Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord

Vastu võetud 28.11.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 1904 lõike 9 alusel.

§ 1.  Teekasutustasu ja teenustasu tasumise viisid

 (1) Teekasutustasu saab tasuda:
 1) Maanteeameti veebirakenduse kaudu;
 2) sularahas või kaardimaksega Maanteeametiga teekasutustasu tasumise korraldamise halduslepingu sõlminud eraõiguslikule juriidilisele isikule;
 3) sularahas või kaardimaksega välispiiril asuvates maanteepiiripunktides;
 4) kaardimaksega Maksu- ja Tolliameti büroodes.

 (2) Teekasutustasu tasumisel Maanteeametiga teekasutustasu tasumise korraldamise halduslepingu sõlminud eraõiguslikule juriidilisele isikule tuleb lisaks tasuda liiklusseaduse § 1904 lõikes 5 nimetatud teenustasu.

 (3) Maanteeamet avaldab teekasutustasu veebilehel loetelu Maanteeametiga teekasutustasu tasumise korraldamise halduslepingu sõlminud eraõiguslikest juriidilistest isikutest ning teenustasude suurused.

§ 2.  Teekasutustasu tasumisel esitatavad andmed

 (1) Teekasutustasu tasumisel esitab teekasutustasu maksja järgmised andmed:
 1) veoauto registreerimisnumber;
 2) veoauto registreerimise riik;
 3) veoauto ja selle haagise täismasside summa;
 4) veoauto heitgaasiklass;
 5) veoauto ja selle haagise telgede summa;
 6) periood, mille eest teekasutustasu tasutakse;
 7) teekasutustasu kehtima hakkamise aeg.

 (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud andmeteks valitakse üks järgmistest:
 1) 3501–12 000 kilogrammi;
 2) 12 001 kilogrammi või rohkem.

 (3) Lõike 2 punkti 2 valiku korral valitakse veoauto heitgaasiklassiks üks järgmistest:
 1) ei ole teada;
 2) EURO 0, I, II;
 3) EURO III;
 4) EURO IV, V;
 5) EURO VI või vähem saastavam.

 (4) Lõike 2 punkti 2 valiku korral määratakse veoauto ja selle haagise telgede summaks üks järgmistest:
 1) kuni kolm telge;
 2) vähemalt neli telge.

 (5) Lõike 2 punkti 1 valiku korral ei ole vaja lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud andmeid esitada.

 (6) Teekasutustasu tasumisel võib teekasutustasu tasuja esitada arvele kandmiseks järgmised andmed:
 1) makse kinnituse saaja e-posti aadress;
 2) makse kinnituse saaja nimi;
 3) makse kinnituse saaja registrikood.

§ 3.  Teekasutustasu tagastamine

 (1) Teekasutustasu tagastamiseks esitab teekasutustasu tasuma kohustatud isik kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse Maanteeametile, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) veoauto registreerimisnumber;
 2) veoauto registreerimise riik;
 3) teekasutustasu kohustuslase nimi;
 4) teekasutustasu kohustuslase registrikood või isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
 5) liiklusseaduse § 1906 lõikes 2 nimetatud alus ja selle tekkimise kuupäev;
 6) liiklusseaduse § 1906 lõikes 2 nimetatud juhtudel tehtud registrikande järel kasutamata jäänud päevade arv;
 7) taotleja nimi ja kontaktandmed;
 8) taotluse esitamise kuupäev;
 9) arvelduskonto, kuhu teekasutustasu tagasimakset taotletakse, omaniku nimi;
 10) arvelduskonto number, kuhu teekasutustasu tagasimakset taotletakse, ja välismaise konto puhul SWIFT-kood.

 (2) Välisriigi veoauto osas esitatakse lisaks taotlusele liiklusseaduse § 1906 lõikes 2 kirjeldatud registrikannet tõendavad dokumendid.

 (3) Teekasutustasu tagastamise ja tagastatava summa otsustab Maanteeamet 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

 (4) Maksu- ja Tolliamet tagastab tasu kümne päeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud otsuse tegemist tagastamise taotluses märgitud arvelduskontole.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 20. detsembril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json