Teksti suurus:

2023. aasta sisserände piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi

2023. aasta sisserände piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2022, 5

2023. aasta sisserände piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi

Vastu võetud 28.11.2022 nr 38

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 114 lõike 2 alusel.

§ 1.  2023. aasta sisserände piirarvu jagunemine tähtajalise elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi

  2023. aasta jaguneb sisserände piirarv tähtajalise elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi järgmiselt:
  1) töötamiseks etendusasutustes loomingulise töötajana etendusasutuse seaduse tähenduses on tähtajalise elamisloa töötamiseks arvestuslik piirmäär 19;
  2) erialaseks tegevuseks sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana spordialaliidu kutsel on tähtajalise elamisloa töötamiseks arvestuslik piirmäär 30;
  3) töötamiseks Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikuna on tähtajalise elamisloa töötamiseks arvestuslik piirmäär 35;
  4) töötamiseks töötleva tööstuse valdkonnas on tähtajalise elamisloa arvestuslik piirmäär 600;
  5) töötamiseks ehituse valdkonnas on tähtajalise elamisloa arvestuslik piirmäär 200;
  6) töötamiseks veonduse ja laonduse valdkonnas on tähtajalise elamisloa arvestuslik piirmäär 100;
  7) ettevõtluseks on tähtajalise elamisloa arvestuslik piirmäär 5;
  8) välislepingu alusel on tähtajalise elamisloa arvestuslik piirmäär 5.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json