HALDUSÕIGUSRahandusVälislepingud

Riigid ja territooriumidIsland

Riigid ja territooriumidLiechtenstein

Riigid ja territooriumidNorra

Teksti suurus:

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seadus

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2006, 8, 17

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2006 otsus nr 999

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 22.03.2006

§ 1.  Ratifitseerida juurdelisatud:

1) Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra Kuningriigi ja Euroopa Ühenduse 2003. aasta 14. oktoobri Norra finantsmehhanismi aastatel 2004–2009 käsitleva lepingu alusel loodud Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2004–2009 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud Tallinnas 2004. aasta 17. novembril;2) Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2004–2009 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud Brüsselis 2004. aasta 2. detsembril.

§ 2.  Memorandumite rakendamine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud memorandumite kohaselt eraldatud vahendite taotlemise, kasutamise, tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (2) Vahendite kasutamist korraldavad asutused nimetab Vabariigi Valitsus.

  (3) Vabariigi Valitsus võib volitada ministrit sõlmima juriidilise isikuga halduslepingu vahendusasutusena tegutsemiseks.

  (4) Riiklikku järelevalvet lõike 3 alusel sõlmitud halduslepinguga üleantud haldusülesande täitmise üle teostab Rahandusministeerium, halduslepingu sõlminud ministeerium või Riigikontroll.

  (5) Kui lõike 3 alusel sõlmitud haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab juriidilisel isikul lõikes 3 nimetatud halduslepingu edasist täimist, täidab vahendusasutuse ülesandeid halduslepingu sõlminud ministeerium.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json