Teksti suurus:

Spordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 15, 119

Spordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. märtsi 2006. a otsusega nr 997

Spordiseaduse (RT I 2005, 22, 148) § 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vabariigi Valitsus määrab väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja kultuuriminister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json