Teksti suurus:

Volituste andmine Sihtasutuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus asutamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 31, 557

Volituste andmine Sihtasutuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus asutamiseks

Vastu võetud 31.03.2006 nr 221

«Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 13 lõike 2 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas «Sihtasutuste seadusega»:

1. Volitada kaitseministrit asutama riigi Sihtasutust Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus seaduses sätestatud korras oma pädevuse piires.

2. Määrata Kaitseministeerium Sihtasutuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK