Teksti suurus:

Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 629

Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 11.04.2006 nr 22

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 495 lõike 2 ja § 65 lõike 2 alusel.

§ 1. Maksumärkide tagastamisel esitatavad dokumendid

(1) Maksumärkide tagastamisel esitatakse järgmised dokumendid:
1) maksumärkide saaja taotlus, mis sisaldab taotleja nime ja maksumärkide tagastamise põhjendust;
2) määruse §-s 2 nimetatud teatis tagastatavate maksumärkide kohta;
3) tubakatoodete puhul maksumärkide saatelehe, mille alusel tagastatavad maksumärgid saadi, teine eksemplar.

(2) Maksu- ja Tolliamet tagastab ettevõtjale saatelehe teise eksemplari, kui see on lõplikult täitmata. Saateleht loetakse lõplikult täidetuks, kui sellel märgitud maksumärkide arv, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus, mis tagastati Maksu- ja Tolliametile või mis kinnitati tubakatoodetele või nende müügipakendile, vastab saatelehel märgitud väljastatud maksumärkide arvule.

§ 2. Teatis

(1) Teatis maksumärkide kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) maksumärgistaja andmed: isiku ärinimi, aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja puhul ka aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja number, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed;
2) alkoholi maksumärkide andmed: tagastatavate maksumärkide numbrid ja maksumärkide arv;
3) sigarettide puhul tagastatavate maksumärkide arv nende koodide ja sigarettide maksimaalsete jaehindade lõikes;
4) sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul tagastatavate maksumärkide arv nende koodide ja liikide ning tubakatoodete koguste lõikes müügipakendis;
5) kuupäev ning maksumärgistaja esindaja nimi ja allkiri.

(2) Andmed tagastatavate maksumärkide kohta esitatakse eraldi kasutatud ja kasutamata maksumärkide osas. Kasutatud maksumärgiks loetakse näiteks maksumärgistamise protsessis rikutud maksumärki.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 28 «Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu» (RTL 2003, 30, 447; 2004, 44, 738) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json