Teksti suurus:

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 624

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 17.04.2006 nr 29

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Jõgeva maakonna suuremate rändrahnude, esinduslikumate langeallikate rühma ja põlispuu säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Jõgevamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndi ulatusega, mille piir on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Kivioja rändrahn Pajusi vallas Kaave külas – 15 m;
2) Näkikivi Puurmani vallas Tammiku külas – 15 m;
3) Ruskavere rändrahn Saare vallas Ruskavere külas – 15 m;
4) Taska-Sepasaare rändrahn Pajusi vallas Uuevälja külas – 15 m;
5) Tarakvere allikad (5 tk) Saare vallas Tarakvere külas – 25 m;
6) Torma tamm Torma alevikus – 15 m.

§ 3. Üksikobjekti valitseja

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Jõgevamaa Keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».


1 Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738). Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Jõgevamaa Keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maainfosüsteemis Maa-ameti veebilehel (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Kivioja rändrahn

Näkikivi

Ruskavere rändrahn

Tarakvere allikad

Taska-Sepasaare rändrahn

Torma tamm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json