Teksti suurus:

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 625

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Vastu võetud 20.04.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tootmiskatse tegemiseks vajaliku põllu- ja köögiviljakultuuri seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad.

§ 2. Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

(1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sordi kohta liikide kaupa on järgmised:
1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 16 992 kg;
2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 37 260 kg;
3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 15 660 kg;
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 76 200 kg;
5) harilik rukis (Secale cereale L.) – 1377 kg;
6) kartul (Solanum tuberosum L.) – 40 000 kg;
7) raps (Brassica napus L. (partim)) – 504 kg;
8) tritikale (×Triticosecale Wittm.) – 1235 kg.

(2) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 10 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

§ 3. Toomiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad

(1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad sordi kohta liikide kaupa on kapsa (Brassica oleracea spp.), peedi (Beta vulgaris L.) ja aedporgandi (Daucus carota L.) seemne puhul kogus, mis on piisav 2 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

(2) Lõikes 1 nimetamata köögiviljakultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 0,5 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json