Teksti suurus:

Vedelkütusevaru haldamiskulude varumakse määr

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Vedelkütusevaru haldamiskulude varumakse määr

Vastu võetud 04.10.2005 nr 118
RTL 2005, 104, 1580
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.04.2006/36 (RTL 2006, 34, 606) 24.04.2006 rakendatakse 1.05.2006

Määrus kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§1. Määruse objekt

Määrusega kehtestatakse varumakse määr vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2006. aastal.

§2. Varumakse määr

[lõike 1 sõnastus kuni 30.04.2006]

(1) 2006. aasta varumakse määrad on järgmised:
1) I varukategooria varumakse määr on 62,5 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
2) II varukategooria varumakse määr on 62,5 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
3) III varukategooria varumakse määr on 33,5 krooni 1000 kilogrammi kütuse kohta.

[lõike 1 sõnastus alates 1.05.2006]

(1) 2006. aasta varumakse määrad on järgmised:
1) I varukategooria varumakse määr on 10 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
2) II varukategooria varumakse määr on 10 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
3) III varukategooria varumakse määr on 25 krooni 1000 kilogrammi kütuse kohta.

[RTL 2006, 34, 606 - jõust. 24.04.2006]

(2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§3. Rakendussätted

(1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määrus nr 38 «Vedelkütusevaru haldamiskulude varumakse määr» (RTL 2005, 37, 528; 62, 887) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json