Teksti suurus:

Rahandusministri 13. juuni 2018. a määruse nr 28 „Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.01.2019, 1

Rahandusministri 13. juuni 2018. a määruse nr 28 „Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine” muutmine

Vastu võetud 31.12.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 13. juuni 2018. a määruse nr 28 „Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine” lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 3 Eestis väljastatud tarbijakrediidilepingute käivete aruanne

/otsingu_soovitused.json