Teksti suurus:

Sundtöökohustuse toetuse ulatus ja maksmise kord

Sundtöökohustuse toetuse ulatus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2016, 1

Sundtöökohustuse toetuse ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 28.01.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 55 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sundtöökohustuse toetuse määr

  (1) Sundtöökohustust täitvale isikule makstakse sundtöökohustuse toetust (edaspidi toetus) sundtöökohustuse täitmise aja eest.

  (2) Sundtöökohustust täitvale isikule makstakse toetust töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud tunnitasu alammäära summas iga sundtöökohustuse tunni eest.

§ 2.   Toetuse maksmise kord

  (1) Toetust makstakse sundtöökohustuse panemise korralduse ja sundtöökohustust täitva isiku esitatud andmete alusel.

  (2) Sundtöökohustust täitev isik esitab sundtöökohustuse panijale andmetena ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmed ning vajaduse korral arvelduskonto numbri.

  (3) Sundtöökohustuse panija annab sundtöökohustust täitnud isikule kirjalikult taasesitatavas vormis kinnituse sundtöökohustuse panemise korralduse ja isiku töötatud aja kohta.

  (4) Sundtöökohustuse panija maksab toetuse isiku arvelduskontole või isikule sularahas kolmekümne kalendripäeva jooksul arvates sundtöökohustuse lõppemise päevast.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json