Teksti suurus:

Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu

Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2016, 4

Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu

Vastu võetud 29.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 140 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensionikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku ning temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse (edaspidi sotsiaaltoetus) taotluse andmete ja vajalike dokumentide loetelu.

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotlusele kantavad andmed

  Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) arvelduskonto number;
  3) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada;
  4) kinnitus selle kohta, et taotleja kuusissetulek on alla rahvapensioni määra.

§ 3.   Sotsiaaltoetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Eesti kodanik või eesti rahvusest isik esitab toetuse taotlemisel:
  1) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 või §-s 4 sätestatud dokumendi;
  2) kodakondsust tõendava dokumendi või
  3) eesti rahvust tõendava dokumendi.

  (2) Välismaalane, kes kuulub eesti rahvusesse, esitab dokumendi, milles on märge kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva ametiasutuse kirjaliku tõendi oma seadusliku elamise kohta Eesti Vabariigis.

  (3) Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku abikaasa esitab toetuse taotlemisel:
  1) abielutunnistuse;
  2) abikaasa kodakondsust või abikaasa rahvust tõendava dokumendi.

  (4) Isik, kelle vanem on Eesti kodanik või eesti rahvusest välismaalane esitab toetuse taotlemisel:
  1) sünnitunnistuse;
  2) vanema kodakondsust või rahvust tõendava dokumendi.

  (5) Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku vanem esitab toetuse taotlemisel:
  1) lapse sünnitunnistuse;
  2) lapse kodakondsust või rahvust tõendava dokumendi.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json