Teksti suurus:

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2012, 8

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 27.02.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” (RT I, 12.07.2011, 4) § 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse §-s 16 nimetatud lubatud heitkoguse ühikute tagastamise tähtaeg aastate 2008–2011 eest on paikse saasteallika käitaja jaoks 2012. aasta 30. aprill.”

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json