Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2021, 2

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.02.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 26 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 117 lõike 5 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. maiks” tekstiosaga „31. maiks”;

2) lisa 6 „Köögiviljakultuuride seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise lubatud piimäärad” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” § 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. maiks” tekstiosaga „31. maiks”.

§ 3.  Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” § 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „1. juuniks” tekstiosaga „15. juuniks”.

§ 4.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” § 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. maiks” tekstiosaga „31. maiks”.

§ 5.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 71 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;”;

2) paragrahvi 4 lõike 9 punktis 1 asendatakse sõna „eliitseemnele” sõnadega „supereliitseemnele või sellele”;

3) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. maiks” tekstiosaga „31. maiks”.

§ 6.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” § 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. maiks” tekstiosaga „talivilja puhul 15. maiks ja suvivilja puhul 31. maiks”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 6 Köögiviljakultuuride seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise lubatud piirmäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json