Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2021, 5

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Vastu võetud 22.02.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1 ja § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. a määruses nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „nimed” tekstiosaga „, sealhulgas isanimi”;

2) paragrahvi 241 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „karistatuse” sõnadega „ning isiku vastu algatatud süüteomenetluse”;

3) paragrahvi 241 täiendatakse punktidega 8–15 järgmises sõnastuses:

„8) välisriigi isikukood;
9) taotlemise eesmärk ja planeeritava tegevuse kirjeldus;
10) info isiklike ja temaga seotud ettevõtetele kuuluvate pangakontode, makseasutuste kontode ja virtuaalvääringute kasutamise kohta;
11) info terrorismi, rahapesu, majandus- ja küberkuritegude kahtluse ja sanktsioonide kohta;
12) info viisa väljastamisest keeldumiste ja sissesõidukeeldude kohaldamise kohta;
13) info relvajõududes teenimise ja sõjaväelistes operatsioonides osalemise kohta;
14) info ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumise kohta;
15) info terroriorganisatsioonidesse kuulumise kohta.”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. a määruses nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 8 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „nimed” tekstiosaga „, sealhulgas isanimi”;

2) paragrahvi 8 lõike 8 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „karistatuse” sõnadega „ning isiku vastu algatatud süüteomenetluse”;

3) paragrahvi 8 lõiget 8 täiendatakse punktidega 8–15 järgmises sõnastuses:

„8) välisriigi isikukood;
9) taotlemise eesmärk ja plaanitava tegevuse kirjeldus;
10) info isiklike ja temaga seotud ettevõtetele kuuluvate pangakontode, makseasutuste kontode ja virtuaalvääringute kasutamise kohta;
11) info terrorismi, rahapesu, majandus- ja küberkuritegude kahtluse ja sanktsioonide kohta;
12) info viisa väljastamisest keeldumiste ja sissesõidukeeldude kohaldamise kohta;
13) info relvajõududes teenimise ja sõjaväelistes operatsioonides osalemise kohta;
14) info ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumise kohta;
15) info terroriorganisatsioonidesse kuulumise kohta.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json