Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2022, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Vastu võetud 25.02.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruses nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna „august” sõnaga „detsember”;

2) paragrahvi 23 lõike 10 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määruses nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 8 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „august 2022” tekstiosaga „detsember 2023”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 28 lõike 11 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 21. juuni 2016. a määruse nr 44 „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. juuni 2016. a määruses nr 44 „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 8 asendatakse sõna „augustini” sõnaga „detsembrini”;

2) paragrahvi 23 lõike 10 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 18. aprilli 2018. a määruse nr 12 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. aprilli 2018. a määruses nr 12 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 7 asendatakse sõna „august” sõnaga „detsember”;

2) paragrahvi 23 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json