Teksti suurus:

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2022, 6

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine

Vastu võetud 23.02.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 43 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” § 2 lõige 9 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Sotsiaalkindlustusamet esitab välisriigis elavate pensionäridest tulu saajate andmed Maksu- ja Tolliametile, kui tulu saaja on oma elusolekut riikliku pensionikindlustuse seaduse § 424 kohaselt tõendanud. Tulu saajate andmed võib kinnitada ühtse nimekirjana. Nõudmise korral edastab Sotsiaalkindlustusamet elusoleku tõendid Maksu- ja Tolliametile.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json