Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2022, 7

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” muutmine

Vastu võetud 25.02.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele” § 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõike 5 alusel määratud 2022. aasta veebruari ja märtsi kaugkütte piirhinnast arvestatakse maha 65% hinnakasvust võrreldes 2021. aasta oktoobriga.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json