Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2009. a määruse nr 64 „Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 1

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2009. a määruse nr 64 „Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 11 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2009. a määrust nr 64 „Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu” täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Konkursita valitava kutset andva organi esitatavad dokumendid

Õppeasutus esitab konkursita valitava kutset andva organi õiguse saamiseks Kutsekojale lisaks kutseseaduse § 10 lõikes 2 nimetatud avaldusele järgmised dokumendid:
1) kutsestandardist tulenevate kutsenimetuste ja -tasemete loetelu ja neile vastavate õppekavade nimetused ja koodid Eesti Hariduse Infosüsteemis;
2) õppekava õpiväljundite ja kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete vastavustabel või viide asjaomasele tabelile Eesti Hariduse Infosüsteemis;
3) kutseeksami, lõputöö või lõpueksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtete ja koosseisu kirjeldus, mis on kooskõlastatud vastava valdkonna kutsekomisjoniga.”.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json