Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 2

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaagvere Erikooli põhimääruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kooli nimetus on Maarjamaa Hariduskolleegium (edaspidi kool).”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kool võib osutada sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud erihoolekandeteenuseid Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tegevusloa ulatuses.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json