Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2019, 2

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” § 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär