Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 4

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 28.03.2024 nr 10

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 19 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „17” arvuga „18”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „16” arvuga „17”;

3) paragrahvis 34 asendatakse arv „18” arvuga „19”.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json