Teksti suurus:

Kohtu registriosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 5

Kohtu registriosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.03.2024 nr 11

Määrus kehtestatakse äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „audiitor” sõnaga „audiitorettevõtja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 123 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik määrab aruandluskeskkonnas raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli tegemiseks audiitorettevõtja. Määratud audiitorettevõtja peab määramise aruandluskeskkonnas aktseptima.”;

3) paragrahvi 123 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Audiitorettevõtja vormistab aruandluskeskkonnas vandeaudiitori aruande. Vandeaudiitori aruanne peab olema digitaalallkirjastatud.”.

§ 2.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „hooneühistuseaduse § 6 lõike 1,”;

2) paragrahvi 213 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 215 lõike 1 punktis 5, § 217 lõike 1 punktis 6 ja § 246 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „vandeaudiitor” sõnaga „audiitorettevõtja” vastavas käändes;

4) paragrahvi 215 lõike 1 punktis 9 ja § 246 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõna „arvamus” sõnaga „aruanne” vastavas käändes;

5) paragrahvi 246 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) mitterahalise sissemakse hindamist kontrollinud audiitorettevõtja – vandeaudiitori aruande alusel;”.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json