Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 7

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel
[RT I, 25.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

Vastu võetud 27.10.2005 nr 47
RTL 2005, 111, 1707
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2006RTL 2006, 15, 24901.03.2006
15.05.2006RTL 2006, 43, 76929.05.2006
03.10.2006RTL 2006, 73, 133413.10.2006
19.12.2006RTL 2006, 92, 170701.01.2007
04.01.2008RTL 2008, 5, 5120.01.2008, rakendatakse alates 01.01.2008
04.06.2008RTL 2008, 49, 67701.01.2009
29.12.2008RTL 2009, 1, 310.01.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2009
05.01.2010RTL 2010, 3, 4217.01.2010
28.06.2010RT I 2010, 42, 25009.07.2010
18.10.2010RT I 2010, 78, 59501.01.2011
27.09.2011RT I, 30.09.2011, 503.10.2011
14.06.2012RT I, 20.06.2012, 823.06.2012
28.09.2012RT I, 12.10.2012, 115.10.2012
23.10.2013RT I, 15.11.2013, 118.11.2013
02.01.2014RT I, 07.01.2014, 610.01.2014
08.04.2014RT I, 27.05.2014, 1130.05.2014
15.10.2014RT I, 17.10.2014, 1120.10.2014
15.01.2016RT I, 19.01.2016, 301.02.2016
13.05.2016RT I, 20.05.2016, 923.05.2016
18.12.2017RT I, 23.12.2017, 1226.12.2017
21.06.2018RT I, 02.07.2018, 105.07.2018, osaliselt 16.07.2018
03.02.2020RT I, 07.02.2020, 401.05.2020
07.04.2020RT I, 09.04.2020, 312.04.2020
30.09.2021RT I, 01.10.2021, 104.10.2021
28.03.2022RT I, 01.04.2022, 304.04.2022
05.01.2023RT I, 10.01.2023, 513.01.2023
03.04.2023RT I, 06.04.2023, 309.04.2023
20.04.2023RT I, 25.04.2023, 101.05.2023
20.10.2023RT I, 24.10.2023, 101.11.2023, osaliselt 01.12.2023 ja 01.01.2024
28.03.2024RT I, 02.04.2024, 405.04.2024

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» §-de 11, 19, 23 ja 1141 alusel.
[RT I, 25.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 1.   Maakohtu kohtunike arv

  (1) Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas on 71 kohtunikku. Kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, võib nimetada ametisse täiendava kohtuniku, arvestades, et kohtumajas võib ajutiselt olla kuni 76 kohtunikku.
[RT I, 01.04.2022, 3 - jõust. 04.04.2022]
  1) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]

  (2) Viru Maakohtus on 28 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
[RT I, 17.10.2014, 11 - jõust. 20.10.2014]
  1) Jõhvi kohtumaja – 9 kohtunikku;
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.11.2023]
  2) [kehtetu - RT I 2010, 78, 595 - jõust. 01.01.2011]
  3) Narva kohtumaja – 11 kohtunikku;
[RT I, 23.12.2017, 12 - jõust. 26.12.2017]
  4) Rakvere kohtumaja – 8 kohtunikku.
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.11.2023]

  (3) Pärnu Maakohtus on 21 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
[RT I, 12.10.2012, 1 - jõust. 15.10.2012]
  1) Pärnu kohtumaja – 11 kohtunikku;
[RT I, 07.02.2020, 4 - jõust. 01.05.2020]
  2) Haapsalu kohtumaja – 3 kohtunikku;
  3) Kuressaare kohtumaja – 2 kohtunikku;
[RT I, 07.02.2020, 4 - jõust. 01.05.2020]
  4) Rapla kohtumaja – 3 kohtunikku;
  5) Paide kohtumaja – 2 kohtunikku.
[RT I, 12.10.2012, 1 - jõust. 15.10.2012]

  (4) Tartu Maakohtus on 38 kohtunikku. Kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, võib nimetada ametisse täiendava kohtuniku, arvestades, et Tartu kohtumajas võib ajutiselt olla kuni 24 kohtunikku ning maakohtus kokku kuni 39 kohtunikku. Kohtunikud jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]
  1) Tartu kohtumaja – 23 kohtunikku;
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]
  2) Jõgeva kohtumaja – 4 kohtunikku;
  3) Viljandi kohtumaja – 4 kohtunikku;
  4) Valga kohtumaja – 2 kohtunikku;
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]
  5) Võru kohtumaja – 5 kohtunikku;
[RT I, 23.12.2017, 12 - jõust. 26.12.2017]
  6) [kehtetu - RT I, 19.01.2016, 3 - jõust. 01.02.2016]

§ 11.   Kohtunikuabide arv

  Kohtunikuabide arv on järgmine:
  1) Tartu Maakohus – 51 kohtunikuabi;
  2) Pärnu Maakohus – 4 kohtunikuabi.
[RT I, 25.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 2.   Halduskohtu kohtunike arv

  (1) Tallinna Halduskohtus on 18 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
[RT I, 02.04.2024, 4 - jõust. 05.04.2024]
  1) Tallinna kohtumaja – 17 kohtunikku;
[RT I, 02.04.2024, 4 - jõust. 05.04.2024]
  2) Pärnu kohtumaja – 1 kohtunik;
[RT I, 07.01.2014, 6 - jõust. 10.01.2014]

  (2) Tartu Halduskohtus on 8 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
[RT I, 09.04.2020, 1 - jõust. 12.04.2020]
  1) Tartu kohtumaja – 5 kohtunikku;
[RT I, 09.04.2020, 1 - jõust. 12.04.2020]
  2) Jõhvi kohtumaja – 3 kohtunikku.
[RT I, 09.04.2020, 1 - jõust. 12.04.2020]

§ 3.   Ringkonnakohtunike arv

  Ringkonnakohtunike arv on järgmine:
  1) Tallinna Ringkonnakohus – 30 kohtunikku;
[RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 05.07.2018]
  2) Tartu Ringkonnakohus – 16 kohtunikku.
[RT I, 17.10.2014, 11 - jõust. 20.10.2014]

§ 31.   Kohtunike arvu erisus 2023. aastal

  2023. aastal võib Tartu Halduskohtus nimetada ametisse täiendava kohtuniku, arvestades, et Tartu kohtumajas võib 2023. aastal olla 6 kohtunikku ning Tartu Halduskohtus kokku 9 kohtunikku.
[RT I, 10.01.2023, 5 - jõust. 13.01.2023]

§ 32.   Kohtunike arvu erisus Tartu Ringkonnakohtus 2023. ja 2024. aastal

  2023. aastal võib Tartu Ringkonnakohtus nimetada ametisse kaks täiendavat kohtunikku, arvestades, et ringkonnakohtus võib kuni 2024. aasta lõpuni olla 18 kohtunikku.
[RT I, 06.04.2023, 3 - jõust. 09.04.2023]

§ 33.   Kohtunike arvu erisus Tallinna Ringkonnakohtus 2024. aastal

  2024. aastal võib Tallinna Ringkonnakohtus nimetada ametisse kolm täiendavat kohtunikku arvestusega, et kuni 2024. aasta lõpuni võib ringkonnakohtus olla 33 kohtunikku.
[RT I, 24.10.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 34.   Kohtunike arvu erisus Tallinna Halduskohtus 2024. ja 2025. aastal

  2024. aastal võib Tallinna Halduskohtus nimetada ametisse täiendava kohtuniku arvestusega, et kuni 31. maini 2025. aastal võib Pärnu kohtumajas olla 2 kohtunikku ning halduskohtus kokku 19 kohtunikku.
[RT I, 02.04.2024, 4 - jõust. 05.04.2024]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json