Teksti suurus:

Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 10

Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.03.2024 nr 11

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 61 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruses nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 20 lõike 1 punkti 1 täiendatakse enne sõna „karikavõistlustel” sõnadega „võistkondlike sportmängude”;

2) paragrahvi § 20 lõike 1 punkti 2 täiendatakse enne sõnu „Balti meistrivõistlused” sõnadega „võistkondlike sportmängude”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.”.

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist.

Heidy Purga
Minister

Kristiina Alliksaar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json