Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsioon seoses jätkuva rünnakuga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu

Vabariigi Valitsuse sanktsioon seoses jätkuva rünnakuga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2026
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 14

Vabariigi Valitsuse sanktsioon seoses jätkuva rünnakuga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu

Vastu võetud 01.04.2024 nr 18

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina keeld liituda Venemaa Föderatsiooni või Valgevene Vabariigi relvajõudude või relvastatud üksustega, samuti osutada nimetatud riikide relvajõududele või relvastatud üksustele sõjalist või mittesõjalist kaasabi, sealhulgas neid rahastada, või muul viisil nimetatud riikide relvajõudude või relvastatud üksuste tegevuses osaleda või neid toetada.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eesti Vabariigi territooriumil ning Eesti kodanikele ja Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

§ 3.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kaks aastat selle jõustumisest arvates.

Kaja Kallas
Peaminister

Margus Tsahkna
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json