Teksti suurus:

Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks

Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.05.2011, 3

Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks

Vastu võetud 28.04.2011 nr 47

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Volituse andmine keskkonnaministrile

  Keskkonnaministrit volitatakse kehtestama määrusega teatud probleemtoodete või nende osade suhtes:
  1) ohtlike ainete sisalduse piirnormid, millest väiksema sisalduse korral ei kehti „Jäätmeseaduse” § 27 lõikes 1 nimetatud keeld;
  2) kasutusalad, tehnilised tingimused või nõuded, mille korral ei kehti „Jäätmeseaduse” § 27 lõikes 1 nimetatud keeld;
  3) tähtajad „Jäätmeseaduse” § 27 lõikes 1 nimetatud keelu osaliseks või täielikuks rakendamiseks.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määrus nr 154 „Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud” (RT I 2006, 33, 254; 2009, 50, 341) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. mail 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json