Teksti suurus:

Kütuste täpsustatud loetelu

Kütuste täpsustatud loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 3

Kütuste täpsustatud loetelu

Vastu võetud 30.06.2014 nr 46

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kütused vedelkütuse seaduse mõistes on:
1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
2) lennukibensiin – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70;
3) petrooleum – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25;
4) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
5) kerge kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 47 või 2710 20 17;
6) raske kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
7) põlevkivikütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
8) mootorsõidukites kasutatav vedelgaas – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2711 19 00.

§ 2.   Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-l 2012. aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json