Teksti suurus:

Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2018, 2

Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad

Vastu võetud 27.10.2005 nr 46
RTL 2005, 111, 1706
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2006RTL 2006, 43, 76829.05.2006
04.06.2008RTL 2008, 49, 67801.01.2009
18.10.2010RT I 2010, 78, 59401.01.2011
15.01.2016RT I, 19.01.2016, 301.02.2016
15.03.2018RT I, 16.03.2018, 1219.03.2018, osaliselt 01.04.2018
21.06.2018RT I, 02.07.2018, 105.07.2018, osaliselt 16.07.2018

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 9 lõike 3, § 18 lõike 3 ning § 22 lõike 6 alusel.

§ 1.  Maa- ja halduskohtute kohtumajade asukohad

  (1) Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja asukoht on Lubja 4, 10115 Tallinn
[RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]
  1) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]

  (2) Viru Maakohtu kohtumajade asukohad on:
  1) Jõhvi kohtumaja – Kooli 2a, 41598 Jõhvi;
[RT I 2010, 78, 594 - jõust. 01.01.2011]
  2) [kehtetu - RT I 2010, 78, 594 - jõust. 01.01.2011]
  3) Narva kohtumaja – 1. Mai 2, 20308 Narva;
  4) Rakvere kohtumaja – Rohuaia 8, 44308 Rakvere.

  (3) Pärnu Maakohtu kohtumajade asukohad on:
  1) Pärnu kohtumaja – Kuninga 22, 80099 Pärnu ja Rüütli 19, 80010 Pärnu;
  2) Haapsalu kohtumaja – Sadama 21, 90502 Haapsalu ja Põllu 17, 92414 Kärdla;
  3) Kuressaare kohtumaja – Lossi 2, 93816 Kuressaare;
  4) Rapla kohtumaja – Sauna 5, 79515 Rapla;
  5) Paide kohtumaja – Tallinna 18, 72711 Paide.

  (4) Tartu Maakohtu kohtumajade asukohad on:
  1) Tartu kohtumaja – Kalevi 1, 51010 Tartu;
  2) Jõgeva kohtumaja – Suur 1, 48306 Jõgeva;
[RT I, 16.03.2018, 12 - jõust. 19.03.2018]
  3) Viljandi kohtumaja – Posti 22, 71020 Viljandi;
  4) Valga kohtumaja – Vabaduse 10, 68204 Valga;
  5) Võru kohtumaja – Vabaduse 13, 65620 Võru ja Võru 12, 63308 Põlva;
[RT I, 19.01.2016, 3 - jõust. 01.02.2016]
  6) [kehtetu - RT I, 19.01.2016, 3 - jõust. 01.02.2016]

  (5) Tallinna Halduskohtu kohtumajade asukohad on:
  1) Tallinna kohtumaja – Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn;
  2) Pärnu kohtumaja – Rüütli 19, 80010 Pärnu.

  (6) Tartu Halduskohtu kohtumajade asukohad on:
  1) Tartu kohtumaja – Kalevi 1, 51010 Tartu;
  2) Jõhvi kohtumaja – Kooli 2a, 41598 Jõhvi.
[RT I 2010, 78, 594 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.  Kohtumajade teeninduspiirkonnad

  (1) Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja teeninduspiirkonnaks on Harju maakond.
[RT I, 02.07.2018, 1 - jõust. 16.07.2018]

  (2) Viru Maakohtu kohtumajade teeninduspiirkonnad on:
  1) Jõhvi kohtumaja – Ida-Viru maakond, välja arvatud Narva linn, Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald;
[RT I 2010, 78, 594 - jõust. 01.01.2011]
  2) Narva kohtumaja – Narva linn, Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald;
  3) Rakvere kohtumaja – Lääne-Viru maakond.

  (3) Pärnu Maakohtu kohtumajade teeninduspiirkonnad on:
  1) Pärnu kohtumaja – Pärnu maakond;
  2) Haapsalu kohtumaja – Lääne maakond, Hiiu maakond;
  3) Kuressaare kohtumaja – Saare maakond;
  4) Rapla kohtumaja – Rapla maakond;
  5) Paide kohtumaja – Järva maakond.

  (4) Tartu Maakohtu kohtumajade teeninduspiirkonnad on:
  1) Tartu kohtumaja – Tartu maakond;
  2) Jõgeva kohtumaja – Jõgeva maakond;
  3) Viljandi kohtumaja – Viljandi maakond;
  4) Valga kohtumaja – Valga maakond;
  5) Võru kohtumaja – Võru maakond ja Põlva maakond;
[RT I, 19.01.2016, 3 - jõust. 01.02.2016]
  6) [kehtetu - RT I, 19.01.2016, 3 - jõust. 01.02.2016]

  (5) Tallinna Halduskohtu kohtumajade teeninduspiirkonnad on:
  1) Tallinna kohtumaja – Harju maakond, Hiiu maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Rapla maakond;
  2) Pärnu kohtumaja – Pärnu maakond, Saare maakond.

  (6) Tartu Halduskohtu kohtumajade teeninduspiirkonnad on:
  1) Tartu kohtumaja – Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond, Võru maakond;
  2) Jõhvi kohtumaja – Ida-Viru maakond, Lääne-Viru maakond.

§ 3.  Ringkonnakohtute asukohad

  Ringkonnakohtute täpsed asukohad on järgmised:
  1) Tallinna Ringkonnakohus – Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn;
  2) Tartu Ringkonnakohus – Kalevi 1, 51010 Tartu;
  3) [kehtetu - RTL 2008, 49, 678 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Kohtute kontaktandmete avalikustamine

  Kohtudirektor vastutab käesoleva määruse §-des 1 ja 3 toodud ja teiste kohtusse pöördumiseks vajalike kontaktandmete avalikustamise eest kohtu veebilehel.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

/otsingu_soovitused.json