Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2019, 14

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 28.06.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2018/C 098/01 (ELT C 98, 15.03.2018, lk 1–33)” tekstiosaga:

„, Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2019/C 95/01 (ELT C 95, 12.03.2019, lk 1–35) ja komisjoni direktiiviga (EL) 2019/514 (ELT L 89, 29.03.2019, lk 1–36)”.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json