Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 „Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2017, 4

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 „Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.07.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 „Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus” § 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Koolis viiakse läbi haiglaõpet haiglaravil olevatele õpilastele.”.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json