Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2018, 3

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 30.07.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” § 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajandusmaa selle määruse tähenduses on maakatastriseaduse § 181 lõikes 9 sätestatud maatulundusmaa see osa, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks, ja see osa, millel on põllumajanduslik potentsiaal.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json