Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 18.07.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 391 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruses nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Jetijuhi tunnistus

(1) Jetijuhi tunnistuse vormi näidis on toodud määruse lisas.

(2) Jetijuhi tunnistus on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.

(3) Jetijuhi tunnistus on kujundatud sinakas-rohelise värviga ja turvatrükis taustamustriga.”;

2) määrust täiendatakse §-dega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

§ 101. Jetijuhi tunnistuse esikülje kirjeldus

(1) Jetijuhi tunnistuse ülemise serva keskosas on Eesti Vabariigi väikese riigivapi stiliseeritud kujutis.

(2) Jetijuhi tunnistuse vasaku serva ülaosas asub optiliselt muutuv element.

(3) Jetijuhi tunnistuse parema serva ülaosas asub Eesti Vabariigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.

(4) Jetijuhi tunnistuse paremas servas asub jetijuhi tunnistuse omaniku fotokujutise ala. Fotokujutise alal asub taustaturvamuster, mis fotoga vähemalt selle serval kattub (hajuv muster).

(5) Jetijuhi tunnistuse vasaku serva alaosas on ultraviolettvalguses nähtav tekst „EST”.

(6) Jetijuhi tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA, mille all on mikrokirjas EESTI VABARIIK;
2) JETIJUHI TUNNISTUS / CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR OPERATORS OF PERSONAL WATERCRAFT;
3) Nr/No.

(7) Jetijuhi tunnistuse number ja omaniku fotokujutis lasergraveeritakse.

§ 102. Jetijuhi tunnistuse tagakülje kirjeldus

(1) Jetijuhi tunnistuse tagaküljele kantakse tekst ja andmeväljad lasergraveerimise teel.

(2) Jetijuhi tunnistuse tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
1) perekonnanimi / Surname;
2) eesnimed / Given names;
3) isikukood / PIC;
4) sünniaeg / Date of birth;
5) välja antud / Date of issue;
6) kehtib kuni / Date of expiry;
7) väljastaja / Issued by;
8) omaniku allkiri / Holder’s signature.”;

3) määruse lisa „Jetijuhi tunnistuse vorm” asendatakse käesoleva määruse lisaga „Jetijuhi tunnistuse vormi näidis” (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Jetijuhi tunnistuse vormi näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json