Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 „Riigietalonide nimistu” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 39, 670

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 „Riigietalonide nimistu” muutmine

Vastu võetud 24.04.2006 nr 38

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 4 lõige 6 punkti 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 111 «Riigietalonide nimistu» (RTL 2004, 47, 821; 2005, 14, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) pinge, ühik volt – sekundaartaseme etalon;
5) elektriline takistus, ühik oom – sekundaartaseme etalon.»;

2) määruse lisas toodud tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Alalispinge grupietaloni tugiväärtusel 10 V 1 µV/V

Alalispinge

(10...100) mV 20×10–6×Um***
(100...1000) mV 4×10–6×Um
(1...10) V 3×10–6×Um
(10...100) V 4×10–6×Um
(100...1000) V 8×10–6×Um

Elektriline takistus

1 mΩ 5 µΩ/Ω
10 mΩ 2 µΩ/Ω
100 mΩ 1 µΩ/Ω
1 Ω 1 µΩ/Ω
10 Ω 1 µΩ/Ω
100 Ω 1 µΩ/Ω
1 kΩ 1 µΩ/Ω
10 kΩ 1 µΩ/Ω

*** Um on mõõdetud alalispinge väärtus voltides.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json