Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 30.09.2013 nr 143

Määrus kehtestatakse 2013. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruses nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 2013. aasta esimese poolaasta tegelike kulude alusel prognoositava teise poolaasta täiendava vajaduse toetuseks 706 091 eurot vastavalt määruse lisale 3.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse arv „5 587 587” arvuga „4 881 496”;

3) määrust täiendatakse lisaga 3 „Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus (eurodes)” (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 3 Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus (eurodes)

/otsingu_soovitused.json