Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 5

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 82

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 26 lõike 3, § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast tekstiosa „tsitrus (Citrus L.) ja selle hübriidide” tekstiosaga „, kasimiiropuu (Casimiroa La Llave), Clausena Burm. f., Vepris Comm., koldpuu (Zanthoxylum L.)”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „hõbekakar (Argyranthemum spp.),” tekstiosaga „harilik aspar (Asparagus officinalis L.),”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) perekondade ja liikide kamassia (Camassia Lindl.), kirgaslill (Chionodoxa Boiss.), kuldkollane krookus (Crocus flavus Weston ‘GoldenYellow’), daalia (Dahlia spp.), lumikelluke (Galanthus L.), valkjas hiidhüatsint (Galtonia candicans (Baker) Decne), miniatuursete sortide ja nende hübriidide (lõhnav gladiool (Gladiolus callianthus Marais), Gladiolus colvillei Sweet., Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), perekonnast gladiool (Gladiolus Tourn. ex L.), hüatsint (Hyacinthus L.), iiris (Iris L.), Ismene Herbert, liilia (Lilium spp.), nartsiss (Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), puškiinia (Puschkinia Adams), siniliilia (Scilla L.), tiigerlill (Tigridia Juss.) ja tulp (Tulipa L.) ning kobarhüatsindi (Muscari Miller) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad;”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 asendatakse tekstiosa „(Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.)” tekstiosaga „(Solanum lycopersicum L.)”;

5) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) perekondade pappel (Populus L.), plaatan (Platanus L.), tamm (Quercus spp.), välja arvatud korgitamm (Quercus suber), ja hariliku peedi (Beta vulgaris L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;”;

6) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.),” tekstiosaga „kastanipuu (Castanea Mill.),”;

7) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 8 täiendatakse pärast tekstiosa „hariliku peedi (Beta vulgaris L.),” tekstiosaga „kastanipuu (Castanea Mill.),”;

8) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 10 täiendatakse pärast sõnu „välja arvatud kooreta puit” tekstiosaga „, ning puit, mis osaliselt või täielikult pärineb perekonnalt plaatan (Platanus L.), kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind”;

9) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „(Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.)” tekstiosaga „(Solanum lycopersicum L.)”;

10) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, perekondade paprika (Capsicum spp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis (Oryza spp.) ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Solanum lycopersicum L.), hariliku lutserni (Medicago sativa L.), maisi (Zea mays L.), hariliku sibula (Allium cepa L.), porrulaugu (Allium porrum L.), murulaugu (Allium schoenoprasum L.), šalottsibula (Allium ascalonicum) ja aedoa (Phaseolus L.) seemned;”;

2) paragrahvi 2 punkti 7 täiendatakse pärast tekstiosa „seltsi okaspuulaadsed (Coniferales)” tekstiosaga „ning perekondade Amyris P. Browne, kasimiiropuu (Casimiroa La Llave), Citropsis Swingle & Kellerman, kõrbelaimipuu (Eremocitrus Swingle), Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., nelipuu (Tetradium Lour.), Toddalia Juss. ja koldpuu (Zanthoxylum L.)”;

3) paragrahvi 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) aedselleri (Apium graveolens L.), perekondade basiilik (Ocimum L.), järvelemb (Limnophila L.) ja ogaputk (Eryngium L.) lehtköögiviljad ning jahumanioki (Manihot esculenta Crantz) lehed;”;

4) paragrahvi 2 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „perekondade” tekstiosaga „paprika (Capsicum L.),”;

5) paragrahvi 2 punkt 151 sõnastatakse järgmiselt:

„151) perekonna saar (Fraxinus L.) ning liikide mandžuuria pähklipuu (Juglans mandshurica Maxim.), Ulmus davidiana Planch. ja jaapani tiibpähklipuu (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taist ja Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja lõigatud oksad, lehtedega või ilma;”;

6) paragrahvi 2 punkti 18 täiendatakse pärast sõnu „Ameerika Ühendriikidest” tekstiosaga „, Šveitsist”;

7) paragrahvi 2 punktist 191 jäetakse välja tekstiosa „väikeseleheline jalakas (Ulmus parvifolia Jacq.),”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 27–29 järgmises sõnastuses:

„27) perekonna kask (Betula L.) lõigatud oksad, lehtedega või ilma;
28) perekonna kask (Betula L.) Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
29) perekondade pelipuu (Aegle Corrêa), Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja Vepris Comm. taimede osad, välja arvatud viljad, kuid kaasa arvatud seemned.”;

9) paragrahvi 3 punkti 5 täiendatakse pärast tekstiosa „punaoa (Dolichos Jacq.),” tekstiosaga „kastanipuu (Castanea Mill.),”;

10) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”;

11) määruse lisa „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse § 2 rakendatakse tagasiulatavalt 1. oktoobrist 2014. a.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister põllumajandusministri ülesannetes

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon

/otsingu_soovitused.json