Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 29.09.2014 nr 76

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 31 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub üldises korras.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Energiamärgise koondinformatsiooni vorm

Lisa 2 Hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatava energiamärgise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json