Teksti suurus:

Ehitise kasutusloa vorminõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 14

Ehitise kasutusloa vorminõuded

Vastu võetud 24.12.2002 nr 67
RTL 2003, 4, 41
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2014RT I, 02.10.2014, 805.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» paragrahvi 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ehitise kasutusluba

  (1) Ehitise kasutusluba (edaspidi kasutusluba) väljastatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil.
[RT I, 02.10.2014, 8 - jõust. 05.10.2014]

  (2) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 8 - jõust. 05.10.2014]

  (3) Kasutusloal esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased.

§ 2.   Kasutusloa väljastamine
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 8 - jõust. 05.10.2014]

§ 3.   Kasutusloa andmete avalikustamine

  Kasutusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Lisa 1 Kasutusluba
[RT I, 02.10.2014, 8 - jõust. 05.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json