Teksti suurus:

Ehitusloa vorminõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 16

Ehitusloa vorminõuded

Vastu võetud 24.12.2002 nr 63
RTL 2003, 4, 40
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2014RT I, 02.10.2014, 1005.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» paragrahvi 22 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ehitusluba

  (1) Ehitusluba väljastatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil.
[RT I, 02.10.2014, 10 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Ehitusloal esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased.

§ 2.   Ehitusloa väljastamine
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 10 - jõust. 05.10.2014]

§ 3.   Ehitusloa andmete avalikustamine

  Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Lisa 1 Ehitusluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json