Teksti suurus:

Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 19

Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 68
RTL 2003, 3, 25
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2014RT I, 02.10.2014, 1705.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» paragrahvi 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kirjaliku nõusoleku taotlus

  (1) Isik peab esitama kirjaliku nõusoleku andjale kirjaliku nõusoleku taotluse seaduses nimetatud juhtudel.
[RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotluses võib esitada taotluse mitme väikeehitise ehitamise kohta.

  (3) Kirjaliku nõusoleku taotleja esitab kirjaliku nõusoleku andjale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase kirjaliku nõusoleku taotluse.
[RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

  (4) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

§ 2.   Kirjaliku nõusoleku taotluse andmed

  (1) Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Hoone puhul esitatakse kirjaliku nõusoleku taotluse vormil nõutud tehnilised andmed.
[RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse andmed:
  1) väikeehitise ehitamise korral iga ehitatava väikeehitise kohta;
  2) ehitise tehnosüsteemide muutmise korral ehitise kui terviku ja selle ehitise osa kohta, kus tehnosüsteeme muudetakse, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta.

  (3) Kui väikeehitise koordinaadid ei ole teada, siis esitatakse ehitise oluliste andmete juures väikeehitise koordinaatide asemel väikeehitise asendiplaan. Asendiplaanil näidatakse ehitise asukoht ümbritsevate maapealsete ehitiste suhtes.

  (4) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

§ 3.   Kirjaliku nõusoleku taotluse esitamine

  (1) Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse kirjaliku nõusoleku andjale paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Kirjaliku nõusoleku taotluse andmete õigsus

  Kirjaliku nõusoleku taotleja vastutab enda poolt kirjaliku nõusoleku andjale kirjaliku nõusoleku taotluses esitatud andmete õigsuse eest.
[RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 1 Kirjaliku nõusoleku taotlus

Lisa 2 Kirjaliku nõusoleku taotlus
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 17 - jõust. 05.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json