Teksti suurus:

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 23

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 66
RTL 2003, 3, 24
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2014RT I, 02.10.2014, 2105.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» paragrahvi 26 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusloa taotlus

  (1) Ehitusloa taotleja esitab ehitusloa väljastajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase ehitusloa taotluse.
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

  (2) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

  (3) Ehitusluba ehitise lammutamiseks võib taotleda ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab taotlus ehitise lammutamiseks olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.

  (4) Lisaks ehitisele, mille ehitamiseks on vajalik ehitusluba, võib sama ehitusloa taotlusega esitada taotluse ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamise kohta.

§ 2.   Ehitusloa taotluse andmed

  (1) Ehitusloa taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Hoone puhul esitatakse ehitusloa taotluse vormil nõutud tehnilised andmed.
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed:
  1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise korral ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija kohta;
  2) ajutise ehitise ehitamise korral ajutise ehitise kasutamise aja kohta;
  3) ehitise koordinaatide kohta, kui taotletakse ehitusluba ehitise püstitamiseks või laiendamiseks;
  4) ehitise nimetuse kohta.
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

  (3) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (4) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

§ 3.   Ehitusloa taotluse esitamine

  (1) Ehitusloa taotlus esitatakse ehitusloa väljastajale paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Ehitusloa taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Ehitusloa taotluse andmete õigsus

  Ehitusloa taotleja vastutab enda poolt ehitusloa väljastajale ehitusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 1 Ehitusloa taotlus
[RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 2 Ehitusloa taotlus
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 21 - jõust. 05.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json