Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 2

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 25.09.2015 nr 57

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” täiendatakse määruse lisa 1 tabelit järgmiselt:

03 03 11
Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10
Reovee kohtpuhastussette kasutamine põllumajanduses, haljastuses ja korrastamisel kooskõlas veeseadusest tulenevate nõuetega (R10).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json