Teksti suurus:

Põllumajandusministri 28. oktoobri 2014. a määruse nr 91 „Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 11

Põllumajandusministri 28. oktoobri 2014. a määruse nr 91 „Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 30.09.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 284, 30.09.2014, lk 22–39), artikli 5 lõike 5, artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 3 ja artikli 11 alusel.

Põllumajandusministri 28. oktoobri 2014. a määrust nr 91 „Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „31. jaanuariks 2015” tekstiosaga „31. juuliks 2016”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „31. jaanuariks 2015” tekstiosaga „31. juuliks 2016”;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini 2014” tekstiosaga „30. juunini 2016”;

4) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2015” tekstiosaga „30. septembriks 2016”;

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antava toetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json