Teksti suurus:

Välisministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 4 „Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2018, 1

Välisministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 4 „Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 13.09.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 73 lõike 2 alusel.

Välisministri 22. aprilli 2015. a määruses nr 4 „Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamise eesmärk on võimaldada strateegilise kauba komisjonil (edaspidi komisjon) teha kontrolli:
1) strateegilise kauba veo, teenuse osutamise ja strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate üle;
2) rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo ning selliste kaupadega seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise üle.”;

2) paragrahvi 5 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „number” sõnadega „või sanktsioonialuse kauba nimekirja kategooria number;”;

3) paragrahvi 15 punkti 2, § 16 lõikeid 1–3, § 17 lõiget 2, § 18 lõiget 2, § 19 lõiget 2 ja § 20 lõike 1 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „strateegilise” sõnadega „või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud”.

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler