Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2013/206 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2021, 4

Lääne-Viru maakonna avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2013/206 muutmine

Vastu võetud 28.10.2021


Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, registrikood 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn, keda esindab volituse alusel tegevdirektor Andrus Nilisk (edaspidi Tellija), ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu 50105, Tartu maakond, keda esindab juhatuse liige Andrei Mändla (edaspidi Vedaja), eraldi nimetatud pool ja koos pooled,

Lääne-Viru Maavalitsuse ja AS GoBus vahel on 30.08.2013 sõlmitud Lääne-Viru maakonna I liinigrupi, II liinigrupi ja III liinigrupi avaliku teenindamise lepingud nr 3-3/2013/206 kehtivusega kuni 31.12.2021.


Transpordiameti (TRAM) poolt anti Tellija õiguseellasele MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus 28.12.2017 sõlmitud halduslepinguga „Haldusleping Harju-, Lääne-, Rapla- ja Lääne-Viru maakondades ühistranspordi korraldamise haldusülesannete üleandmiseks nr 17-00119/192”, üle nimetatud lepingust tulenevad Tellija ülesanded alates 01.01.2018. a.

1. Tellija viis läbi avatud hankemenetlusega riigihanke 231687 nimetusega: „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Lääne-Viru maakonna bussiliinidel”, mille alusel oli planeeritud teenuse alustamine 01.01.2022. a. Riigihankes esitatud vaidlustuste tõttu tekkis hankes viivitus, mistõttu riigihanke tulemusena sõlmitud hankelepingu alusel algab lepingu täitmine 13.06.2022. a.

2. Poolte vahelisel kokkuleppel pikendatakse ühistranspordiseaduse § 21 lg 3 p 1 alusel samadel tingimustel I liinigrupi, II liinigrupi ja III liinigrupi lepingut nr 3-3/2013/206 kuni 12.06.2022. a.

   

Tellija

Vedaja

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Nilisk

Andrei Mändla

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json