Teksti suurus:

Maanteeameti teenistujate ja töötajate koosseis

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2010, 2

Maanteeameti teenistujate ja töötajate koosseis

Vastu võetud 26.11.2010 nr 104

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel.

§ 1.  Maanteeameti teenistujate ja töötajate koosseis

  (1) Maanteeameti koosseisu ameti- ja töökohtade arvuks kinnitatakse 545.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ameti- ja töökohad (välja arvatud peadirektori ametikoht) jaotatakse Maanteeameti põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ameti- ja töökohtade nimetused ning vajadusel moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksused.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määrus nr 115 „Maanteeameti ja Maanteeameti kohalike asutuste teenistujate ja töötajate koosseis” (RTL 2009, 89, 1302) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json